Kalite Politikamız

  • Tahribatsız muayene faaliyetlerimizi ulusal mevzuat ile ulusal ve uluslararası standartlara uygun gerçekleştirmek.
  • Faaliyetlerimizi, bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik, eşitlik, güvenilirlik, hızlı ve doğru hizmet ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirmek.
  • ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartları gerekliliklerine uygun olarak oluşturulmuş entegre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek.
  • Entegre yönetim sistemimiz müşteri odaklılığı üzerine kurulmuş olup bunu sağlamak için müşteri şartlarının yerine getirilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması esas almak.
  • Uygun eğitim ve yetkinliğe sahip çalışanlarla bilgi, deneyim ve kapasitemizi sürekli geliştirmek.
  • Çalışanların bilinçli katılımcılığı ve liderliğini sağlamak.
  • Çalışanların verilere dayalı karar vermesi uygun çalışma ortamını sağlamak.
  • İş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışanların güvenliğini sağlamak ve potansiyel sağlık sorunlarını önlemek.
  • Doğal çevreyi korumak ve kirliliği önlemek için faaliyetlerimizde uygun malzeme ve teknolojileri kullanmak.

Stratejik Politikamızdır.

Üst yönetim olarak politikamıza uygun faaliyetlerimi yerine getirilmesini ve sonuçlarının takipçisi olmayı taahhüt ederiz.